top of page

GRAFIKA - výběry

Ťukněte na příslušnou zmenšeninu a pak rolujte vpravo či vlevo.

2022 - výběr

Digitální grafika 2020 - výběr

2021 - výběr

Digitální grafika 2019 - výběr 

Digitální grafika do 2018 - výběr

Ukázky ze zachovalých starých pokusů v Corel Draw - cca 1990

bottom of page