Také jsem občas psal poezii

 (především v 70. letech - viz foto a ukázky)

Po slepé koleji
Vojáci malí
Já budu u toho
Neodcházím
Host o kterém se nic neví
Beránci
Kočár
Návštěva
Koketa
Vzpomínka na Alici
Ráno věnované Šárce
Rozloučení
skener_20200222-upr-zmens.jpg

Na ukázku i něco z občasných pokusů nedávných let

Myší oči (2012)

Po letech (2012)

Malá vnučka (2012)

To musím (2012)

Vnoučata (2013)

Prázdné je plátno (2016)

Rád bych (2019)