Stručně o mé odborné a pedagogické činnosti

Odborný životopis z webové stránky Katedry  antropologie FF ZČU v Plzni (Vzdělání,  Praxe, Pedagogická činnost,  Vedení prací, Publikace). 

Sborník  Dějiny, rasy a kultura

Článek  Od "rasy" 

        k etnocentrismu a zpět

Biological Anthropology in the

Department of Anthropology ...

What is the Relation of Ethology to Anthropology

Odkaz na monografii

                        Lidský obličej

BLAZEK+TRNKA-Oblicej__obal_2009.jpg
ACH1__obal_BLAZEK-2006.jpg
ACH2__obal_BLAZEK-2009.jpg
ACH4__obal_BLAZEK-2008.jpg
ACH3__obal_BLAZEK-2010.jpg
ACH5__obal_BLAZEK-2011.jpg
SLADEK+GALETA+BLAZEK-Evoluce__obal_2003.
BUDIL+BLAZEK+SLADEK-Rasy__obal_2005.jpg
BLAZEK+BUDIL-Osobnost__obal_2007.jpg
BLAZEK+BUDIL-Bi+Soc__obal_2006.jpg